Nộp hồ sơ du học quốc tế

Nop-ho-so-du-hoc

Bộ hồ sơ du học của bạn chính là bước khởi đầu của cả quá trình học tập của bạn tại nước ngoài. Chính vì vậy, ở Nam Phong chúng tôi coi trọng chất lượng và sự chu đáo trong từng mục thông tin của bộ hồ sơ nhập học của bạn. Hồ sơ du học của bạn chính là hồ sơ năng lực của chúng tôi và vì vậy chúng tôi đặt mức độ cẩn trọng cao nhất trong suốt quá trình hỗ trợ bạn chuẩn bị và nộp hồ sơ du học.

Apply

Với kinh nghiệm trên hàng ngàn bộ hồ sơ du học, các chuyên gia giáo dục và tư vấn du học của Nam Phong luôn cung cấp những lời khuyên hữu ích để bạn hoàn thiện CV, thư xin học, thư giới thiệu, các tác phẩm (portfolio) của mình, hướng dẫn cách điền đơn, tổng hợp và kiểm tra toàn diện hồ sơ của bạn.

 

Quá trình chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ du học của mình cùng với các chuyên gia của Nam Phong cũng chính là một giai đoạn trải nghiệm và học tập quí báu đối với các bạn vì chúng tôi hỗ trợ các bạn theo qui trình và tiêu chuẩn quốc tế mà chúng tôi đã được học tập và đào tạo tại môi trường nước ngoài.